با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

راز تقویت و گلدهی مناسب گیاهان آپارتمانی، اسپری گیاهان زینتی پُربار

گیاهان زینتی برای رشد و گلدهی مناسب علاوه بر فاکتورهایی نظیر نور، آبیاری منظم و زهکش مناسب نیاز ویژه ای به عناصر غذایی دارند.

یکی از چالش های تولیدکنندگان و پرورش دهندگان گیاهان آپارتمانی، تغذیه مناسب و کوددهی آنها به منظور تامین مواد غذایی و عناصر مورد نیاز جهت رشد بهتر و شادابی و افزایش گلدهی است.

هر یک از عناصر غذایی از اهمیت خاصی در گیاهان زینتی برخوردار هستند به عنوان مثال عنصر نیتروژن نقش رشد رویشی و سلامت گیاه را ایفا میکند و عنصر فسفر رشد ریشه ها و گلدهی گیاهان را بهبود میبخشد.

اسپری گیاهان زینتی جنوبگان دارای عناصر ماکرو و میکرو و محرک رشد با قابلیت جذب بالا از طریق برگ و ریشه میباشد و به عنوان تغذیه عمومی جهت کلیه گیاهان قابل توصیه است.
امتیاز ویژه این محصول پر مصرف وجود اسیدهای آلی و جلبک جهت افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و نوسانات دمایی ، محرک رشد گیاهان و سهولت استفاده میباشد.