با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

فسفر (P) محرک “ریشه” و “کلید” زندگی غلات

گندم و جو از مهمترین گیاهان غلات بوده و در شرایط مناسب از نظر تغذیه و کود دهی، تولید آنها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در زمان شروع رشد رویشی گیاه، ازت و فسفر نقش قابل توجهی در افزایش محصول دارند.

از دلائل اهمیت در ایجاد رشد ریشه، پنجه زدن، بالا بردن وزن دانه و تشکیل مواد قندی در محصول و بهبود حاصلخیزی خاک است.

از جمله محصولات مناسب جنوبگان در این دوره رشدی، میتوان از اوره فسفات و فرتریکس ۱۰-۵۲-۱۰ نام برد.

این محصولات فسفر بالا جهت مصرف به روش آبیاری در مقطع ابتدای فصل رشد بوده و با دارا بودن مقادیر مناسب فسفر و ازت بطور قابل توجهی ریشه زایی و گلدهی در غلات را بهبود میبخشند.