با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

اهمیت ویژه نیتروژن و لزوم تامین آن

مقدار زیادی از انرژی درختان به ویژه در سال های پرمحصول هنگام برداشت و نیز در هنگام پرشدن مغز، آزاد و تخلیه خواهد شد.

یکی از مهم ترین عناصری که بایستی نسبت به تامین آن توجه ویژه داشته باشیم عنصر نیتروژن (ازت) است.

تامین کودهای نیتروژنه در دوره پس از برداشت میتواند انرژی لازم را برای درختان به هنگام خواب تامین نماید.

عموماً تامین عنصر نیتروژن به گیاهان را به چند نوبت تقسیم میکنند که بعد از انجام عملیات برداشت، تامین کودهای ازته بسیار مفید است و بهبود سطوح ذخیره نیتروژن در جوانه ها و شادابی درختان در فصل بهار را به ارمغان خواهد آورد.

یکی از محصولات مناسبی که به خوبی نیاز نیتروژن گیاهان را تامین می نماید، سولفات آمونیم است. سولفات آمونیم محصولی دو منظوره دارای مقادیر ایده آل ازت و گوگرد میباشد. به دلیل pH پایین این کود، مصرف آن در خاک های قلیایی و آهکی در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار مفید خواهد بود.

مزیت ویژه آمونیم این است که بصورت تبادلی به رس موجود درخاک متصل شده و کمتر از دیگر فرم های ازت، از خاک شسته میشود.

از دیگر محصولات مناسب و چندمنظوره جهت تامین نیتروژن در این دوره

نیترات کلسیم جنوبگان
فروت_ست جنوبگان