با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

چرا عناصر ریزمغذی نظیر آهن از اهمیت بسیار بالایی در باغات انار برخوردارند؟

✨ سرسبد میکرو ریزمغذی ها در انار عنصر آهن میباشد و نقش بسیار مهمی را در درختان انار ایفا میکند. این عنصر جزو کم تحرک ترین ریزمغذی ها در گیاهان می باشد و در اثر کمبود آن ابتدا برگ های جوان به رنگ زرد کم رنگ درمی آید و در صورت تشدید علائم، برگ کاملاً به رنگ زرد مبدل می شود و باعث عارضه سرخشکیدگی درختان انار میگردد.

📊 استفاده اصولی از کودهای ریزمغذی نظیر آهن ؛ افزایش قابل توجهی در فاکتورهای اندازه، وزن و تعداد میوه ها را فراهم می آورد و به همین دلیل عملکرد فوق العاده ای در کیفیت و کمیت محصول در باغات انار را به ارمغان می آورد.

🛎 پیشنهاد جنوبگان 🛎

💯 سوپرسوئینگ محصول ایده آل مصرف محلولپاشی ریزمغذی های جنوبگان دارای مقادیر ایده آل عناصر ریزمغذی نظیر ۵% آهن کلاته به همراه اسیدهای آلی جهت تامین و برطرف نمودن کمبود عناصر میکرو به صورت محلول پاشی به میزان 500 تا 750 گرم در هزار لیتر آب توصیه میگردد.

💯 سوسپانسیون۲ جنوبگان نیز محصول کاملاً حلال، از عناصر آهن و روی است که با توجه به pH اسیدی آن قابلیت جذب را در خاک های آهکی و بیکربناتی بهبود بخشیده و به خوبی علائم زردی و کلروز که بسیار در باغات انار شیوع پیدا کرده است را برطرف می نماید و در مصارف آبیاری به مقدار 20 لیتر درهکتار استفاده میشود.