با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

عوامل ماندگاری و انبارداری کیوی

حفظ خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی میوه تولیدی که در دوره های مختلف انبارداری از انبار خارج شده و روانه بازار میشود، مهم است.
بهبود کیفیت میوه در فرآیندهای مختلف پس از برداشت نظیر حمل و نقل، انبارداری و صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

میوه کیوی از جمله میوه هایی است که نسبت به از دست دادن آب حساس است. چروکیدگی بر اثر از دست دادن آب مهمترین عامل کوتاهی عمر انبارمانی و ضایعات میوه کیوی میباشد.

عنصر کلسیم با نقش ویژه ای که درحفظ کیفیت میوه کیوی و نیز در سفت شدن میوه دارد از اهمیت بالایی در انبارداری کیوی برخوردار است.

مصرف کلسیم بصورت محلولپاشی برگی قبل از برداشت ، ناهنجاری های بعد از برداشت مثل نرم شدگی میوه و فرورفتگی های ایجاد شده در سطح میوه در طول انبارداری را کاهش میدهد.

میناسول کلسیم جنوبگان، با دارا بودن ۱۵% کلسیم کلاته، ۱۵% آمینواسید، ازت و قندالکل نقش فوق العاده ای در رفع ناهنجاری ها ایفا میکند.

میزان مصرف بسته به آنالیز خاک و سن درختان متغیر است.