با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

شرایط رشدی گیاه آپارتمانی دیفن باخیا (Dumb canes)

دیفن باخیا (Dumb canes) گیاهی رطوبت پسند است که با رشد کردن و بالا رفتن ظاهر شده و به عنوان گیاه آپارتمانی شناخته می شود. این گیاه نیاز به نور غیر مستقیم دارد و بهتر است مقداری فاصله تا پنجره داشته باشد. به منظور آبیاری بایستی سطح خاک خشک شود سپس نسبت به آبیاری اقدام شود و آب باید سبک و دارای املاح بسیار کمی باشد.

خاکی برای این گیاه مناسب است که بتواند تا حدودی رطوبت را حفظ کند.

از اواسط بهار تا اوایل تابستان زمان مناسب تکثیر این گیاه است.