با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

اهمیت محلوپاشی کلسیم در درختان پسته، میناسول کلسیم جنوبگان

با اتمام مرحله گرده افشانی در درختان پسته وارد فاز اول تشکیل میوه به اصطلاح “ارزنی پسته” میشویم. در این دوره رشدی درختان پسته بیشتر به عناصری چون ازت، پتاسیم و کلسیم نیاز دارند.
کلسیم یکی از نیازهای اساسی این مرحله است تا گیاه، پوسته استخوانی قدرتمندی را در دانه تشکیل دهد. کلسیم در این زمان قابلیت جذب مناسب و بالایی دارد و این موضوع از این جهت اهمیت دارد که کلسیم عموماً بسیار عنصر کم تحرکی در گیاه است و جذب آن توسط گیاه پایین است. محلولپاشی این عنصر در این دوره مهم رشدی جهت تامین کلسیم مورد نیاز درختان، افزایش مقاومت دیواره سلولی و پوست استخوانی، افزایش پسته های خندان و همینطور بهبود اونس پسته بسیار حائز اهمیت است.
یکی از علل سیاه شدن دانه های پسته در ابتدای ارزنی یا عدسی شدن آن کمبود عنصر کلسیم میباشد.

پیشنهاد جنوبگان

توصیه کارشناسان جنوبگان در مرحله ارزنی و درشت شدن دانه های پسته، محلولپاشی میناسول کلسیم جنوبگان به میزان ۲ لیتر در هزار به منظور استحکام دیواره سلولی و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی میباشد.

میناسول کلسیم جنوبگان دارای ۱۵% کلسیم و ۱۵% اسیدآمینه به همراه ازت و قند الکل جهت جذب و انتقال بهتر کلسیم است.
جهت افزایش و بهبود جذب، پایداری و عملکرد این محصول پیشنهاد میگردد از آجودان جنوبگان به میزان ۰/۵ لیتر و رکتیفایر به میزان ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب استفاده نمایید.

دوز دقیق مصرف بر اساس نظر کارشناس متخصص قابل تغییر است.