با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

چرا استفاده از کودهای شیمیایی برای تغذیه بشر اهمیت دارد؟

همان‌گونه که انسانها به مواد معدنی و مغذی جهت حفظ سلامتی و قدرت بدنی احتیاج دارند، گیاهان نیز نیازهای اساسی به مواد مختلف شیمیایی دارند.

به عبارت دیگر، کودها نقش غذا را برای گیاهان دارند و باید با توجه به نیاز گیاه که از روی آزمایشهای خاک، برگ و آب مشخص می‌شود کمبودهای غذایی گیاه را با استفاده از کودهای مناسب برطرف نمود.

گیاهان با جذب مواد مغذی از خاک موجب کمبود این مواد در اطراف ریشه می‌شوند و برای جلوگیری از بروز آسیب و کاهش بازدهی گیاه، باید این کمبودها را با کمک کودهای مناسب جبران نمود.

ما انسانها با توجه به مصرف مواد خوراکی خود باید آنچه که از طریق مصرف گوشت، سبزیجات، میوه جات و… از طبیعت برداشت می کنیم را جایگزین نماییم تا چرخه تولید مواد مغذی به خطر نیفتد. هر چه این جایگزینی با دید علمی صحیح‌تر و دقت بیشتری انجام شود، نتیجه بهتری برای گیاه و به تبع آن برای انسانها رقم می خورد.

به صورت خلاصه می‌توان دلایل مصرف کودها را این‌گونه عنوان کرد:

  1. جایگزینی موادی که در هر فصل کشاورزی توسط گیاه مصرف می‌شود با در نظر گرفتن ذخایر عناصر غذایی خاک
  2. ایجاد تعادل غذایی برای گیاه جهت افزایش کیفی و کمی محصول

مصرف کودهای مناسب، به میزان حساب شده، در زمان صحیح و با روش و جایگذاری درست منجر به افزایش میزان تولید، افزایش سودآوری فعالیت های کشاورز، افزایش سلامت جامعه و ثبات بیشتر چرخه تولید محصولات کشاورزی خواهد شد. در کنار هم تلاش می‌کنیم تا در تحقق این اهداف سهمی داشته باشیم.