با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

چه عناصر غذایی نقش ویژه ای را در بهبود عملکرد بادام ایفا می کنند؟

کشت بادام در کشورمان با چالش های متعددی نظیر عدم مدیریت گرده افشانی، سرمازدگی های بهاره و نیز عدم تامین مناسب عناصر غذایی روبرو است که در ادامه در مورد اهمیت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بادام صحبت خواهیم نمود.

نیتروژن:

عنصر نیتروژن به منظور تشکیل تاج درختان و تشویق به رشد رویشی بهتر دارای اهمیت هستند که در نهایت منجر به بهبود تشکیل جوانه ها، راندمان بالاتر و محتوای کافی پروتئین مغز بادام میشود.

فسفر:

این عنصر به منظور رشد مطلوب ریشه ها، تسریع و بهبود گلدهی و انتقال انرژی در داخل درختان دارای اهمیت هستند.

پتاسیم:

تامین پتاسیم در کنار مصرف متعادل عنصر نیتروژن، خصوصیات رشد نظیر راندمان مصرف آب را بهبود می بخشد. پتاسیم، عنصر اصلی در پر کردن مغز بادام به شمار می رود.

کلسیم:

بطور کلی عنصر کلسیم باعث بهبود کیفیت محصولات آجیلی نظیر بادام و کاهش بیماری ها می شود.

بور:

این عنصر برای بهبود گلدهی و عملیات گرده افشانی لازم است تا از تشکیل میوه اطمینان حاصل کنیم.

روی:

روی به حفظ روند رشد به ویژه رشد بافت جدید کمک می کند.

به همین منظور جنوبگان برنامه تغذیه ای را بطور عمومی برای محصولات مختلف کشاورزی به ویژه بادام مدون نموده است. البته به منظور مشورت، تصمیم گیری و تهیه برنامه ایده آل برای تامین عناصر غذایی آزمون خاک در اولویت قرار دارد.