با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

سوسک سیاه گندم

گندم یکی از مهمترین محصولات زراعی است و نقش مهمی در تغذیه بشر دارد.

این گیاه هر ساله مورد حمله آفات مختلفی قرار می‌گیرد. از جمله این آفات سوسک سیاه گندم با نام علمی Zabrus Tenebrioides است که یکی از عوامل خسارت‌آفرین مزارع گندم در سراسر کشور به شمار می‌رود.

نحوه خسارت

خسارت اصلی این آفت مربوط به دوره لاروی بوده و زمانی که گیاه در مرحله جوانه زنی است، به این شکل که شبانه از خاک خارج شده و از گیاهچه تغذیه می‌کند.

این آفت در پاییز و زمستان به مزارع گندم حمله کرده، تمام قسمتهای برگ را مورد تغذیه قرار داده و تنها رگبرگهای اصلی را باقی می‌گذارد. پس از این اتفاق شاهد نقاط خالی زیادی در مزرعه هستیم.

عواملی از قبیل بارندگی های مکرر در پاییز می‌تواند سبب افزایش خسارت این آفت گردد.

کنترل

  • دقت در انتخاب زمان مناسب کشت
  • کنترل بیولوژیک
  • تناوب زراعی (با توجه به عدم علاقه این آفت به محصولاتی نظیر عدس و کلزا، کشت این محصولات در کنار گندم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد)
  • استفاده از سموم شیمیایی تحت نظارت کارشناسان مجرب