با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی (آلترناریا)

لکه‌موجی گوجه‌فرنگی به ساقه، برگ و میوه در هر مرحله حمله می‌کند و خسارت آن روی ارقام زودرس در جنوب کشور شدید است. این بیماری علاوه بر گوجه فرنگی به سیب زمینی و بادمجان نیز حمله می‌کند.

علائم بیماری

بر روی ساقه لکه‌های قهوه‌ای با حاشیه زرد رنگ و روی میوه در محل اتصال به ساقه لکه‌های قهوه‌ای تیره یا سیاه دیده می‌شود.

چرخه بیماری و اپیدمیولوژی

این قارچ از سالی به سال دیگر در بذر و بقایایی گیاهی باقی مانده و برای فعالیت به رطوبت نسبی بالا و هوای معتدل تا گرم نیاز دارد.

علائم بیماری

اگر ساقه گیاه در اوایل مرحله رشدی آلوده شود باعث مرگ گیاه می‌شود ولی اگر گیاه رشد خود را تکمیل کند و آلوده شود لکه‌های سیاه روی ساقه و لکه‌های قهوه‌ای با حاشیه زرد روی برگها ایجاد می‌شود. درون لکه‌ها دوایر متحدالمرکزی ایجاد می‌شود که حالت موجی دارند و در اثر فعالیت‌های متناوب قارچ به وجود می‌آیند و قسمتهای زیادی از برگ را در گیر می کنند.

کنترل

  • استفاده از بذرهای سالم یا ضدعفونی شده
  • شخم عمیق بعد از برداشت محصول و جمع‌آوری بقایای گیاهی
  • تناوب زراعی با محصولاتی مثل غلات
  • استفاده از قارچ‌کشها با نظر کارشناسان کشاورزی