با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

تریپس آفتی کلیدی در مزارع و گلخانه ها

در چند دهه اخیر تریپس به یک آفت مهم کشاورزی در اغلب کشورهای جهان تبدیل شده است که عمدتاً به دلیل توانایی آنها در انتقال بیماری های ویروسی باید به ان توجه ویژه ای گردد.این آفت معمولا، دارای چندین نسل در طول سال می باشد که اصولا خسارت، بر اثر فعالیت های حشرات کامل و پوره ها می باشد.این آفت پلی فاژ بوده و دارای میزبانهای متعددی از جمله خیار، گوجه فرنگی، توتون، پنبه و لوبیا می باشد.آفت تریپس دارای قطعات دهانی مکنده می باشد که با وارد کردن این قطعات درون بافت اپیدرم برگها، از شیره گیاهی تغذیه کرده و سبب ضعف گیاه می گردد.

آفت تریپس

نحوه خسارت

در اثر خسارت این آفت نقاط نقره ای رنگی روی سطح برگ ایجاد می شود و فضولات سیاه رنگ آفت روی سطح برگ به راحتی نمایان می شود.با حمله این آفت به گیاهان جوان، رشد رویشی با کندی مواجه می شود.همچنین این آفت با حمله به میوه ها زخم هایی روی میوه ایجاد می کند که از ارزش و بازار پسندی محصول به شدت کاسته می شود.


زمستان گذرانی

این آفت زمستان را به صورت شفیره یا لارو درون خاک و یا به صورت حشره کامل در لا به لای کلوخه ها و علف های هرز می گذراند.

تریپس روی برگ های گوجه فرنگی

راه های کنترل تریپس آفت ویروسی در مزارع و گلخانه ها

  • اقدامات زراعی شامل انتخاب تاریخ کشت مناسب در جهت جلوگیری از جمعیت بالای آفت
  • کنترل علف های هرز
  • آبیاری به موقع
  • استفاده از کنترل شیمیایی و بهره گیری از سایر روش های کنترل تلفیقی مانند محلولپاشی سیلیکات پتاسیم.