با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

آشنایی با سمپاشی ۱

میانگین ۳۰ درصد محصولات کشاورزی دنیا، هر ساله، توسط حشرات، علف های هرز و عوامل بیماری‌زای گیاهی از بین میرود. سمپاشی عبارت است از پاشش محلول سمی یا سم خالص روغنی یا گرد به مقدار معین در واحد سطح. در سمپاشی زمستانه خصوصا اواخر فصل سمپاشی هایی در باغات انجام می شود. که هر یک برای دلایل خاصی استفاده می شوند.
سمپاش ها: ادواتی هستند که برای پخش مواد شیمیایی جهت کنترل حشرات، عوامل بیماری زای گیاهی و دفع علف های هرز استفاده میشود.

سمپاش ها امکان دارد دارای اجزای مهمی نظیر مخزن، هم زن، پمپ و شیر تنظیم فشار (سوپاپ اطمینان)، فشارسنج، بوم و… باشند. در ذیل عملکرد برخی از آنها را شرح میدهیم:

پمپ: این قسمت وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی به جریان مایع سم و تامین فشار مورد نیاز را بر عهده دارد.

هم زن: برخی از سموم درون آب حل نمی‌شوند و ته نشین میگردند. لذا به منظور تعلیق درآمدن ذرات سم، بایستی مایع بهم زده شود. درنتیجه بسیاری از سمپاش ها دارای انواعی از هم زن هستند.

شیر تنظیم فشار (سوپاپ اطمینان): اصولاً در سمپاش هایی که مداوماً و با فشار زیاد عمل میکنند قرار دارد و با تنظیم آن، فشار لازم به منظور انجام هر نوع سمپاشی تامین میشود.

ادامه دارد…