با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

سن قرمز پسته

این سن ها که عمدتاً از بذر گیاهان تغذیه می کنند هر چند سال یکبار طغیان می کنند. یکی از خصوصیات سن قرمز این است که قادر است طی مدت بسیار کوتاهی به ویژه در اردیبهشت ماه خسارت بالایی را ایجاد کند.

نحوه خسارت

در اثر خسارت سن ها از جای نیش سن، قطرات شفافی خارج میشود. سپس قسمت بیرونی گیاه میوه سیاه شده و در سطح داخلی، لکه های سفید توری مانندی تشکیل شود.

سن قرمز قادر است تا قبل از تکمیل پوست استخوانی خسارت بالایی را وارد کند. نکته جالب توجه در ارتباط با سن قرمز فعالیت بالاتر آن در شب است و در این زمان خسارت بالاتری را وارد میکند.

نکته مهم

لزوماً هر سن قرمز که در باغ مشاهده نمودید آفت نیست زیرا برخی سن های قرمز که خسارت زا نیستند. لذا ابتدا باید افت را تشخیص دهیم.

چه باید کرد؟
  • استفاده از تله های روغنی به منظور پایش آفت
  • از بین بردن علف های هرز پس از برداشت به منظور از بین بردن محلهای زمستان گذران
  • استفاده از سموم مجاز و توصیه شده پس از تایید کارشناسان مجرب
  • پرهیز از از نابود کردن میزبان های وحشی به ویژه در مناطق کوهستانی