با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

زنجره مو، آفت کلیدی تاکستانها

زنجره مو مهمترین آفت درختان مو است و سالانه خسارات بی شماری را به این محصول وارد می نماید.

نحوه خسارت

بیشترین میزان خسارت در این آفت متوجه ریشه گیاه است، بدین صورت که پوره های این آفت پس از خارج شدن از تخم به سمت ریشه حرکت کرده و از شیره محتوی آن تغذیه می کنند، همچنین حشرات بالغ این آفت با ایجاد شکاف در شاخه ها، درون آنها تخم گذاری میکنند که در اثر تخم گذاری این آفت در داخل شاخه ها در عملکرد آوندهای آبکش اختلال ایجاد شده، همچنین فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه با مشکل مواجه می‌شود که به دنبال آن گیاه دچارضعف شدید شده و مقدمه زوال گیاه را محیا می سازد.

علائم خسارت

در اثر حمله این آفت گیاه از رشد بهینه محروم می گردد. در این شرایط برگها کوچک و زرد شده، شاخه به اندازه کافی رشد نکرده و حبه ها کوچک می مانند.

راههای موثر در کنترل این آفت

  • انتخاب ارقام مقاوم
  • هرس شاخه های آلوده و انهدام آنها
  • تغذیه مناسب
  • استفاده از فرمونهای جنسی به منظور اختلال در روند جفتگیری
  • آبیاری منظم و کاهش رطوبت خاک در زمان ورود پوره ها در تابستان برای جلوگیری از ورودشان به خاک