با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

تقویت غده زایی محصول سیب زمینی

اهمیت بیتاسول ۶-۴-۳ جنوبگان و عنصر حیاتی بور و اسیدهای آلی

عنصر بور نقش فوق العاده مهمی نظیر انتقال قند و کربوهیدرات و ساخت دیواره سلولی در گیاهان غده ای به ویژه سیب زمینی را دارد.

عنصر بور با تاثیر مثبتی که در جذب و عملکرد عنصر کلسیم ایفا میکند مقاومت سیب زمینی را که نیاز ویژه ای به این دو عنصر دارد در برابر آفات، بیماری ها و تنش های محیطی بهبود میبخشد.

یکی دیگر از وظایف حیاتی عنصر بور در سیب زمینی، اکسیداسیون فنل هایی است که باعث تغییر رنگ آنزیمی این محصول میشوند، لذا بور باعث کاهش تغییر رنگ آنزیمی و خارج شدن از فرم طبیعی در غده های سیب زمینی میشود.

اسیدهای آلی نظیر آمینو اسید، عصاره جلبک و فولویک اسید نقش تحریک رشد و بهبود مقاومت غده ها و گیاه در برابر تنش های محیطی را برعهده دارند.

مزیت های بیتاسول ۶-۴-۳ جنوبگان

حاوی مقادیر مناسب عنصر بور به همراه تمامی عناصر ماکرو و ریزمغذی ها به عنوان کودی کامل و مجموعا دارای ۱۲% ماده آلی شامل فولویک اسید، آمینواسید و عصاره جلبک. میزان مصرف در مزارع سیب زمینی در مصارف محلولپاشی این محصول به میزان ۲ لیتر درهکتار قابل توصیه است.