با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

تله های فرمونی در ردیابی و کنترل آفات چه اهمیتی دارند؟

در مبارزه تلفیقی آفات، تله های فرمونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و به عنوان ابزاری مطمئن جهت تعیین ظهور و تراکم جمعیت آفات قبل از وارد شدن خسارت بالا شناخته میشوند. استفاده از سیستم های فرمونی راه حل مناسبی به منظور کاهش مصرف سموم شناخته میشود.
هم شکل تله و هم رنگ آن می تواند بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد، این امر به این دلیل است که هم حشرات آفت و هم حشرات غیر هدف می توانند نسبت به رنگ های خاصی حساس باشند.

در ذیل تعدادی از مهمترین تله های فرمونی را شرح میدهیم:

تله دلتا

این تله به شکل مثلث دیده شده و قابل استفاده مجدد میباشد و جهت کنترل تعدادی از شب پره ها استفاده میشود.

تله قیفی (فونل)

این تله که اغلب سبز رنگ است دارای سه قسمت اصلی شامل بدنه سطل مانند در قسمت زیر آن، یک قسمت قیف مانند و یک صفحه صاف در قسمت بالای این تله میباشد. تله های قیفی را می توان با آب پر کرد که حاوی مواد شوینده یا روغن برای جلوگیری از فرار حشرات است.

تله مکفیل

یکی از کاربرد های این تله همراه با پروتئین هیدرولیزات یا نمک های آمونیم به منظور پایش آفاتی نظیر مگس های زیتون و یا همراه با متیل اوژنول جهت شکار آفاتی نظیر مگس هلو کاربرد دارد. شعاع تاثیر تله مکفیل بسته به رطوبت نسبی و دمای هوا متغیر است.

تله سراترپ

استفاده اصلی این تله مگس های مدیترانه است و طراحی آن به نحوی بوده است که مگس ها وارد تله شده و درون مایع سراترپ می افتند. این تله شامل دو قسمت اصلی بدنه و درپوش است.