با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

پروانه چوبخوار پسته، از آفات مهم پسته کاری‌های ایران

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) با نام علمی kermania pistaciella از آفات مهم پسته کاری های ایران است.

آفت کرمانیا دارای یک نسل و ۴ سن لاروی است و زمستان را بصورت لارو سن آخر(چهارم) داخل شاخه ها می‌گذراند. لاروها حدوداً اواسط تا اواخر اسفندماه از چوب خارج شده و بر روی شاخه‌ها تبدیل به شفیره می‌شوند.

پروانه یا حشره کامل آفت بعد از حدود یک ماه از داخل شفیره‌ها خارج گشته و پس از جفت‌گیری بر روی شاخه یا محور خوشه تخم‌ریزی می‌کند. لاروهای آفت پس از تفریخ تخم‌ها وارد خوشه و یا شاخه‌های سال جاری شده و تغذیه خود را آغاز می‌کنند. نوع خسارت بسته به محل ورود لارو متفاوت است، لاروهایی که وارد خوشه می‌شوند باعث خشکیدگی تعدادی از میوه‌های انتهای خوشه و گاهی کل خوشه می‌شوند و لاروهایی که وارد سرشاخه‌ها شده‌اند باعث ضعیف و لاغر شدن این شاخه‌ها می‌گردند.

لاروها با ورود به درون خوشه و شاخه ها به صورت حرکات رفت و برگشت دالان‌هایی ایجاد کرده و فضولات و ذرات چوبی را به جای می‌گذارند.

تعیین جمعیت آفت و کنترل

تخمین میزان آلودگی باغ در زمان برداشت محصول و با نمونه برداری اتفاقی از خوشه‌های چیده شده و شمارش خوشه‌های آلوده امکان‌پذیر است. سطح زیان اقتصادی هنگامی است که بیش از ۱۰ درصد خوشه ها دارای علائم خسارت باشند.

هرس شاخه‌های آلوده در فصل زمستان و انهدام آنها

تعیین زمان مناسب سمپاشی با استفاده از تله‌های فرمونی و مشخص نمودن پیک پرواز

زمان سمپاشی در کنترل این آفت بسیار مهم می‌باشد، زیرا هنگامیکه لارو این آفت وارد خوشه یا شاخه شود سمپاشی بی‌تأثیر خواهد بود.

بهترین زمان مبارزه همزمان با پیک پرواز آفت می‌باشد.