با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

آبدزدک، آفت مهم فضای سبز و مراتع

آبدزدک با نام علمی (Gryllotalpidae) که تحت عنوان سنبانک نیز شناخته می شود، آفتی همه چیزخوار بوده و از مهم ترین آفات مراتع و چمن زارها و بسیاری از محصولات کشاورزی است.

علت نام گذاری آن این است که با حفر کانال هایی که از بیرون بصورت برآمدگی دیده میشوند به این نام شناخته میشوند.

این آفت با قطع ریشه‌ی گیاهان و جابجا نمودن خاک و نیز حفر کانال و هدر رفـتن آب، خـسارات قابل توجهی به بار می آورد.

مورفولوژی

آبدزدک حشره ایست قهوه ای رنگ با پاهای جلویی قدرتمند و بزرگ که به واسطه دندانه هایی که دارد قادر است درون خاک حفره ایجاد کند.

پوره ها از نظر خصوصیات ظاهری به یکدیگر شباهت دارند و تنها از نظر اندازه و جثه متفاوت هستند .

خسارت

این حشره این قابلیت را دارد که از ریشه و طوقه محصولات مختلف به ویژه گیاهانی که ریشه ضخیمی دارند تغذیه نماید و آن ها را قطع میکند.

همچنین برخی از محصولات نیز از گزند این حشره در امان نیستند. علاوه بر این آبدزدک با ایجاد کانال هایی در زمین و جابجا نمودن خاک اطراف ریشه ها موجب عدم تماس کامل آنها با خاک می شود.

طریقه مدیریت آبدزدک ها

بطور تلفیقی و با کنترل زراعی و شیمیایی میتوان به بهترین نحو نسبت به کنترل این حشره پرداخت.
در دسته کنترل زراعی میتوان استفاده از ارقام مقاوم، تغییر سطوح رطوبت خاک، شخم عمیق زمین و غرقاب نمودن آن را نام برد. مبارزه شیمیایی نیز با استفاده از ضدعفونی نمودن خاک و نیز به کار بردن طعمه مسموم است.