با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

علت آفتاب سوختگی درختان میوه

آفتاب سوختگی یکی از علل اصلی کاهش کیفیت محصول درختان میوه به ویژه سیب است که در اثر تنش های گرما و نور ایجاد میشود. بافت مردگی(نکروز)، قهوه ای شدن بافت میوه، تنش اکسیداتیو ناشی از تابش مستقیم نور خورشید، از علل ایجاد آفتاب سوختگی در درختان میوه هستند. میوه های سیب نسبت به آفتاب سوختگی حساس هستند به دلیل اینکه توانایی بالاتری نسبت به برگ ها در جذب و ذخیره انرژی گرمایی دارند و مانند برگ ها قادر به پخش این انرژی های حرارتی نیستند.

عوارض فیزیولوژیکی آفتاب سوختگی شامل دو دسته داخلی و خارجی میشوند.

عوارض خارجی بر روی میوه نظیر شکاف خوردن میوه، بدشکلی و لکه لکه و ضخیم شدن میوه، به ویژه در درجه حرارت های بالای فصل تابستان و عوارض داخلی میوه شامل لکه تلخ، قهوه ای شدن بافت میوه و آب گزیدگی محصول است.

مدیریت آفتاب سوختگی درختان میوه

مدیریت آفتاب سوختگی نیازمند یک برنامه تغذیه ای مناسب است.

پیشنهاد جنوبگان برای جلوگیری از آفتاب سوختگی، سیلیکاسول

سیلیس با مکانیسم هایی نظیر کاهش تعرق گیاه در کاهش آسیب های ناشی از تابش شدید و مستقیم گیاه موثر است و بازخوردهای قابل توجه و مثبتی در کاهش خسارت ناشی از این عارضه با استفاده از سیلیس و پتاسیم گزارش شده است.

سیلیکات پتاسیم جنوبگان با نام سیلیکاسول با دارا بودن مقادیر ایده آل سیلیسیم و پتاسیم به همراه مقادیر ویژه عصاره جلبک، آمینواسید و فولویک اسید به خوبی قادر است مقاومت گیاهان را نسبت به تنش های محیطی (سرمایی و گرمایی) و عارضه آفتاب سوختگی بهبود بخشد.