با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

با دشمن گیاهان جالیزی آشنا شوید

یکی از مهمترین آفات گیاهان جالیزی مگس جالیز است که خسارت کمی و کیفی بالایی دارد.

جالب است بدانید که از بین محصولات جالیزی، هندوانه مقاوم ترین محصول در مقابل این آفت می باشد.

حمل و نقل میوه های آلوده به این آفت، می‌تواند از دلایل اصلی انتقال آلودگی باشد.

جالب است بدانید که خسارت حشره کامل این آفت تاثیر مستقیم روی محصول نداشته و عمده خسارت مستقیم مربوط به لاروهای این آفت است.

نحوه خسارت

مگس جالیز از اواخر مهرماه به صورت شفیره های غیر فعال در داخل خاک زندگی می گذراند، البته این شرایط مربوط مناطق با زمستان های سرد می باشد.

حشرات کامل این آفت پس از جفتگیری با ایجاد سوراخ‌ها یی بر روی میوه، تخم های خود را در زیر پوست میوه قرار می‌دهند که خسارت اصلی این آفت محسوب می‌شود. در اثر این اتفاق، محل سوراخ ها حالت بافت مردگی پیدا می‌کند. لاروها پس از بیرون آمدن از تخم از گوشت میوه تغذیه می کنند و سبب سیاه شدن و در نهایت ریزش میوه می‌گردند.

روش های کنترل

  • تناوب زراعی
  • پایش و ردیابی آفت
  • استفاده از فِرمون‌های جنسی

توجه داشته باشید، زمانی از کنترل شیمیایی استفاده کنید که ۵۰ درصد از حشرات کامل ظهور کرده باشند و نکته مهم‌تر، مشورت با کارشناسان مجرب در زمان استفاده از سموم شیمیایی می‌تواند آسیبهای احتمالی را کاهش دهد.