با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

پروانه مینوز مرکبات

مینوز مرکبات با نام عمومی (Citrus Leaf Miner)، از آفات درجه یک و خطرناک باغات مرکبات است.

لاروهای مینوز مرکبات عمدتاً به برگ‌های تازه شکفته درختان خصوصاً درختانی که جوان تر هستند حمله کرده و با تغذیه از پارانشیم برگ، باعث ایجاد لکه‌های مارپیچی سفید رنگ روی برگ‌ها و حالت پیچیدگی برگ‌ها می‌شوند که در اکثر مواقع بیشتر برگ‌های جوان از بین می‌روند.

تغذیه این آفت با ایجاد تونل‌های تغذیه‌ای همراه بوده که همین امر سبب ضعیف شدن هر چه بیشتر گیاه می‌شود.

همچنین تحقیقات اخیر نشان داده است که مینوز مرکبات می‌تواند سبب فراهم شدن شرایط برای تهاجم شانکر باکتریایی نیز باشد‌.

کنترل

  • استفاده از دشمنان طبیعی
  • هرس شاخه های آلوده و از بین بردن آنها
  • تغذیه اصولی با مشورت کارشناسان مجرب
  • استفاده از سموم شیمیایی به صورت کارشناسی شده در جهت جلوگیری از مقاومت آفت به سموم