با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

سوختگی آلترناریایی پسته

بلایت یا سوختگی آلترناریایی پسته بیماری قارچی است که در سالهایی که بارندگی مناسب بوده و همچنین مناطق پسته کاری از رطوبت مناسبی برخوردار است، احتمال شیوع آن بسیار بالا است و موجب برگ ریزی درختان پسته میگردد. آلودگی های مداوم باعث کاهش کمیت و کیفیت محصولات می شوند که به نوبه خود باعث ریزش برگ و میوه ها ودر نهایت کاهش عملکرد می شوند.

این قارچ عمدتاً بر روی خاک، علف های هرز و بقایای گیاهی زمستان گذرانی میکند و علائم آلودگی تا زمان برداشت پسته باقی میماند.

زمان ظهور علائم: پیک علائم ابتدا و انتهای فصل میباشد و در اواسط فصل به علت کمبود رطوبت، علائم آن کمتر ظاهر میشود.

علائم:

وجود لکه های سیاه رنگ و خشکیدگی ناشی از اسپورهای سیاه رنگ این قارچ بر روی برگ که توسط هاله ای زرد یا قرمز رنگ احاطه میگردد.
ظهور لکه های سیاه رنگ بر روی میوه ها و نمایان شدن پوسیدگی
زخم ها و لکه های سیاه رنگ بر روی دمبرگ و رگبرگ های اصلی

کنترل و توصیه های لازم:

▪️ هرس مناسب و اصولی، حذف و انهدام قسمت های آلوده
▪️ مدیریت علف هرز متناسب با وضعیت باغ و عدم کاشت گیاهان پوششی
▪️ آبیاری مطلوب و ایجاد تهویه مناسب در باغات
▪️ مبارزه شیمیایی با قارچکش های معتبر و توصیه شده

استفاده از پیکاسول جنوبگان (فسفیت پتاسیم) به منظور افزایش مقاومت گیاهان نسبت به بیماری ها خصوصا قارچی به صورت محلولپاشی به میزان دو در هزار توصیه میگردد.