با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

کرم طوقه بر و اهمیت کنترل آن در چغندرقند

یکی از چالش های جدی تولید چغندرقند، وجود جمعیت بالای انواع آفات است. یکی از مهمترین آفاتی که کشت چغندرقند را به ویژه در ابتدای فصل تهدید میکند، طوقه برها هستند و در برخی شرایط خسارت به نحوی است که زارعین واکاری می کنند.

نحوه خسارت

لاروهای این آفت با تغذیه از طوقه و قاعده دمبرگ ها و ایجاد حفره بر روی طوقه، اتصال و ارتباط ریشه ها با اندام های هوایی را قطع نموده و در نهایت موجب خشک شدن و از بین رفتن محصول میشود.

علاوه بر چغندر این آفت به چه گیاهان دیگری حمله می کند؟
سیب زمینی، ذرت، یونجه، خیار و…

کنترل و نحوه مدیریت آفت

اقدامات زراعی مانند کشت سریع و زودتر از موقع، مدیریت و انتخاب شیوه مناسب آبیاری و شخم قبل از کشت محصول
به کارگیری طعمه مسموم نظیر طعمه آغشته به باکتری Bt.