مزرعه هیدروپونیک گوجه فرنگی

national geographic

منظره ای از یک مزرعه هیدروپونیک گوجه فرنگی، مجهز به تکنولوژی روز را مشاهده میکنید.

به لطف وجود دانه‌های با کیفیت، نور LED، سنسورها و دیگر امکانات به روز، این گلخانه قریب به ده برابر روشهای سنتی کاشت، بازدهی دارد. آن هم با مصرف 90 درصد آب کمتر!

به گزارش Natgeo، میزان غذای مورد نیاز بشر در چهار دهه آینده بیشتر از مجموع غذای مصرفی 8000 سال گذشته خواهد بود چرا که تا سال 2050 زمین حدود 10 میلیارد ساکن خواهد داشت.

در صورتی که افزایش بازدهی محصولات کشاورزی در کنار کاهش مصرف آب و سوختهای فسیلی اتفاق نیفتد، خطر گرسنگی در کمین بخش قابل توجهی از این جمعیت خواهد بود.

منبع: www.national.geographic.com