با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

دانستنیها

پیشنهاد جنوبگان

علمی و آموزشی, عمومی

<a href="https://www.jonoobgan.ir/soil-analysis-necessity" title="ضرورت انجام آزمایش خاک" rel="bookmark">ضرورت انجام آزمایش خاک

تازه های جنوبگان

  • محصولات کشاورزی
  • عمومی
  • سایر
  • کودهای شیمیایی
  • علمی و آموزشی
  • آفات
  • دانستنیها
مواد محرک رشد (Biostimulants) : عصاره جلبک دریایی

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. بصورت معمول میزان…

<strong>ضرورت انجام آزمایش خاک</strong>

خاک، بستر اصلی کشت و رشد گیاه است لذا توجه به سلامت و کیفیت آن امری ضروری و الزامی است . تکرار در انجام آزمون خاک با توجه به شرایط خاک و آب ، نوع کشت و اقلیم مناطق و…

مواد محرک رشد (Biostimulants) : <strong>هیومیک اسید و فولویک اسید</strong>

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. میزان عناصر غذایی…

مواد محرک رشد (Biostimulants) : آمینواسیدها و پروتئین هیدرولیزات‌ها

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. میزان عناصر غذایی…

ویدئوهای جنوبگان

راهنمای محصولات
فروت ست  (Fruitset)

فروت ست (Fruitset)

ست محلولپاشی فروت ست جنوبگان

ست محلولپاشی فروت ست جنوبگان

صابون و رکتیفایر

صابون و رکتیفایر

چرا باید در زمان تورم جوانه ها محلول پاشی فروت ست را انجام دهیم؟

چرا باید در زمان تورم جوانه ها محلول پاشی فروت ست را انجام دهیم؟

اهمیت محلولپاشی زعفران؛ طلای سرخ

اهمیت محلولپاشی زعفران؛ طلای سرخ

شته گل سرخ یا رز

شته گل سرخ یا رز

چرا عناصر ریزمغذی نظیر آهن از اهمیت بسیار بالایی در باغات انار برخوردارند؟

چرا عناصر ریزمغذی نظیر آهن از اهمیت بسیار بالایی در باغات انار برخوردارند؟

کودهای محلولپاشی پتاسیم بالا جنوبگان

کودهای محلولپاشی پتاسیم بالا جنوبگان

گلدهی و ریشه دهی قدرتمند با محصولات فسفر بالای جنوبگان

عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟

عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟

برو بالا
Call Now Button