برج کبوترخانه

برج کبوترخانه در قدیم جایگاهی برای تولید کود پرندگان بود که ضمن حمایت از پرندگان بی پناه، از کود آنها نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد. برج کبوتر خانه میبد که در جنوب شرقی باروی قدیم میبد قرار دارد، دارای چهار هزار لانه کبوتر است و بشکل استوانه ای، […]