با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

اهمیت محلولپاشی زعفران؛ طلای سرخ

🌸اهمیت محلولپاشی زعفران ؛ طلای سرخ 💡با توجه به قلیایی بودن اغلب اراضی زراعی کشور استفاده از محلولپاشی راهی مناسب و تکمیلی جهت تامین نیازهای غذایی پیاز های(بنه یا کورم) زعفران میباشد. در اغلب مناطق زعفران کاری کشور بسته به منطقه از اسفند ماه تا نیمه اول اردیبهشت یکی از بهترین زمان هایی است که پیاز های دختری توسعه و تکامل پیدا میکنند و محلولپاشی عناصر مغذی مورد نیاز پیاز های زعفران به طور موثری در تشکیل و توسعه آن اهمیت دارد. 🔹پیاز زعفران برای رشد مناسب به عناصر مغذی و اسیدآمینه نیاز مبرمی دارد و در صورتی که مقادیر کافی این عناصر در اختیار پیاز قرار بگیرد ، عملکرد کمی و کیفی این محصول زراعی ارزشمند بهبود و افزایش می یابد. 📢کشاورزان و یاوران گرامی 🛍توصیه کارشناسان مجرب جنوبگان جهت رشد و توسعه قدرتمند پیازهای دختری و نیاز آن به اسید آمینه و مواد و عناصر مغذی ، محلولپاشی محصولات زیر میباشد:
▪️بیتاسول به میزان ۲ تا ۳ لیتر در هکتار 📢همان طور که مستحضرید جهت افزایش جذب و عملکرد محلولپاشی استفاده از صابون محلولپاشی ۱ یونی جنوبگان به میزان ۱ لیتر و رکتیفایر به میزان ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب قابل توصیه و موثر می باشد.

برو بالا
Call Now Button