نیترات منیزیم

نیترات منیزیم

Magnesium Nitrate SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

منیزیم, نیتروژن

بسته بندی

۲۵ کیلویی (کریستال)

شماره ثبت ماده کودی

۲۴۹۴۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

منیزیم محلولMagnesium (MgO)15.5%
نیتروژن کلNitrogen (N) tot12.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
آبیاریمحصولات باغی۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتاردر ابتدای دوره رشد
محصولات زراعی۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار۲ نوبت از شروع دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • تامین همزمان ازت و منیزیم مورد نیاز
 • تنظیم کننده جذب فسفر در گیاهان
 • افزایش دهنده تولید هیدروکربن ها، نشاسته و مواد قندی
 • موثر در تداوم سوخت و ساز و چرخه اسید سیتریک
 • افزایش دهنده خاصیت انبارداری محصول
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط