فروگان

فروگان

FerroGun SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۴۰۹۴۰۳

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

آهن کلاتهIron (Fe) Chelated6.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

         آبیاریمحصولات باغی۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد یا در زمان مشاهده کمبود
محصولات زراعی۵ تا ۸ کیلو در هکتاردر طول دوره رشد یا در زمان مشاهده کمبود
گلخانه‌ها و کشت هیدروپونیک۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
  خاکی و چالکوددرختان جوان و غیر بارده۵ تا ۱۰ گرم برای هر درختدر ابتدای فصل رشد
درختان بزرگ و بارده۲۵ تا ۵۰ گرم برای هر درختدر ابتدای فصل رشد
گیاهان زینتی۱ تا ۳ گرم برای هر گیاه۲ تا ۳ در طول دوره رشد

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی ۶% آهن به فرم کلاته
 • انحلال پذیری بالا
 • پایداری و جذب مناسب در خاکهای قلیایی
 • افزایش دهنده سطح کلروفیل و تنفس سلولی
 • برطرف کننده علائم زردی و نکروز در گیاهان مختلف

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است. قبل از مصرف با کارشناس مشورت شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دور از رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه نمایید.

محصولات مرتبط