فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰

فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰

FerTrix 20-20-20 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, روی, عصاره جلبک, فسفر, فولویک اسید, مس, منگنز, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۵۳۷۸۰

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot20.0%
نیتروژن به فرم آمونیومAmmoniacal Nitrogen4.3%
نیتروژن به فرم اورهUrea Nitrogen11.12%
نیتروژن به فرم نیتراتهNitrate Nitrogen4.58%
فسفر قابل استفادهPhosphate (P2O5) ava20.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble20.0%
آهن محلولIron (Fe)0.1%
روی محلولZinc (Zn)0.05%
منگنز محلولManganese (Mn)0.03%
مس محلولCopper (Cu)0.003%
آمینو اسیدAmino Acid2.0%
فولویک اسیدFulvic Acid0.5%
عصاره جلبکSeaweed Extract0.5%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی۲ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

توضیحات

 • کودی کامل با نسبت متعادل از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم
 • حاوی عناصر میکرو
 • دارای اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان
 • دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد
 • قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی
 • فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلولپاشی
 • قابل مصرف در سیستم‌های آبیاری نوین و تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط