کامل

کامل

Complete Fertilizer SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, بر, روی, عصاره جلبک, فسفر, فولویک اسید, مس, منگنز, منیزیم, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۰/۵ لیتری, ۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۶۷۶۱۰۰

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 5.5%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 5.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 5.0%
آهن کلاته Iron (Fe) chelated 0.65%
روی کلاته Zinc (Zn) chelated 0.5%
منگنز کلاته Manganese (Mn) chelated 0.35%
مس کلاته Copper (Cu) chelated 0.1%
بر کلاته Boron (B) chelated 0.1%
منیزیم کلاته Magnesium (MgO) chelated 0.1%
آمینو اسید Amino Acid 2.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 0.5%
عصاره جلبک Seaweed Extract 0.5%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۲ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
آبیاری باغچه ها گیاهان آپارتمانی ۲ تا ۳ میلی لیتر در یک لیتر آب ۳ تا ۴ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
کلیه محصولات کشاورزی ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
باغچه ها گیاهان آپارتمانی ۲۰ تا ۳۰ میلی لیتر در ۱۰ لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی کلیه عناصر ماکرو و میکرو با قابلیت جذب بالا از طریق ریشه و برگ
 • افزایش دهنده فتوسنتز و ساخت کلروفیل در گیاهان
 • بهبود دهنده رشد رویشی و زایشی در گیاهان
 • تامین تغذیه عمومی برای تمامی گیاهان زراعی و باغی
 • حاوی اسیدهای آلی و عصاره جلبک جهت بالا بردن عملکرد و مقاومت گیاهان

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.