بیتاسول ۶-۴-۳

بیتاسول ۶-۴-۳

BitaSol 3-4-6 SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, بر, روی, عصاره جلبک, فسفر, فولویک اسید, مس, منگنز, منیزیم, نیتروژن, پتاسیم, کلسیم

بسته بندی

۱ لیتری, ۲۰ لیتری, ۵ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۴۷۲۹۵۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 3.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 4.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 6.0%
آهن کلاته Iron (Fe) chelated 0.1%
روی کلاته Zinc (Zn) chelated 0.1%
منگنز کلاته Manganese (Mn) chelated 0.1%
مس کلاته Copper (Cu) chelated 0.006%
بر کلاته Boron (B) chelated 1.0%
کلسیم کلاته Calcium (CaO) chelated 0.5%
منیزیم کلاته Magnesium (MgO) chelated 0.5%
آمینو اسید Amino Acid 6.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 5.0%
عصاره جلبک Seaweed Extract 1.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت از شروع تشکیل میوه
محصولات زراعی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول فصل رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی درصد بالای مواد آلی، اسید آمینه، فولویک اسید و عصاره جلبک
 • دارای درصد متعادل عناصر ماکرو و میکرو جهت تغذیه عمومی
 • دارای درصد بالای بر، توصیه شده جهت گیاهان غده ای
 • بهبود دهنده تلقیح و تشکیل میوه
 • محرک رشد و کاهش دهنده آثار تنش‌های محیطی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.