سولفوگان

سولفوگان

Sulfugun sc

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

گوگرد

بسته بندی

۱ لیتری, ۵ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۴۲۵۶۲۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

گوگرد عنصریSulfur (S)80.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد در صورت مشاهده آفات به فاصله یک ماه
محصولات زراعی۱ تا ۲ لیتر در هکتار۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد در صورت مشاهده آفات به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آباواسط دوره رشد یا در صورت مشاهده آفات
آبیاریکلیه محصولات کشاورزی۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی ۸۰% گوگرد عنصری میکرونیزه به فرم سوسپانسیون
 • پخش شوندگی و پایداری بالا در آب
 • عدم گرفتگی نازل های سمپاشی و آسیب رسانی به برگ ها
 • ترکیبی بسیار موثر برای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی مانند انواع کنه، سفیدک و پسیل

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است، قبل از مصرف با کارشناس مشورت شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه نمایید.

محصولات مرتبط