دانستنیهای جنوبگان

نقش ارزشمند آمینواسیدها

▫️ آمینوگان ▫️ 🔸️اسید آمینه یک مولکول آلی است که از کربن ، هیدروژن ، #اکسیژن و ازت (شامل یک گروه آمینه ، کربوکسیلیک اسید و زنجیره جانبی) تشکیل شده است. هنگامی که اسیدهای آمینه توسط پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل می شوند ، پروتئین ها تشکیل می شوند. پروتئین

بیشتر

تله های فرمونی در ردیابی و کنترل آفات چه اهمیتی دارند؟

در مبارزه تلفیقی آفات، تله های فرمونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و به عنوان ابزاری مطمئن جهت تعیین ظهور و تراکم جمعیت آفات قبل از وارد شدن خسارت بالا شناخته میشوند. استفاده از سیستم های فرمونی راه حل مناسبی به منظور کاهش مصرف سموم شناخته میشود.هم شکل تله

بیشتر

عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟

در شرایطی که خاک منطقه شور است، با افزایش غلظت عناصری نظیر روی و پتاسیم، تراکنش و طول ریشه ها بالا رفته و در نهایت سطوح جذب عناصر غذایی بهبود میابد.علاوه بر این استفاده از عنصر روی، تشکیل آوند های چوبی را در گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با

بیشتر

گلدهی و ریشه دهی قدرتمند با محصولات فسفر بالای جنوبگان

ریشه ها اصلی ترین ارگان های گیاهی هستند که مواد مغذی، آب و هورمون ها را برای تمام گیاه فراهم میکنند. فسفر (P) یکی از مهمترین عناصر غذایی در رشد ریشه و تولید محصولات زراعی است و کمبود این عنصر در جهت عملکرد های فوق محدودیت ایجاد میکند.زمانی که گیاه

بیشتر

کودهای محلولپاشی پتاسیم بالا جنوبگان

💥پیکاسول : فسفیت پتاسیم💥های پتاس + میکرو + اسید آمینه💥فورتیکا : پتاسیم کلاته + اسید آمینه مناسب جهت:🌽 پر کردن مغز🍅 افزایش سایز میوه 🍎رنگ آوری محصولات✅ حاوی مواد غذایی و عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان

بیشتر

📖چرا عناصر ریزمغذی نظیر آهن از اهمیت بسیار بالایی در باغات انار برخوردارند؟

✨ سرسبد میکرو ریزمغذی ها در انار عنصر آهن میباشد و نقش بسیار مهمی را در درختان انار ایفا میکند. این عنصر جزو کم تحرک ترین ریزمغذی ها در گیاهان می باشد و در اثر کمبود آن ابتدا برگ های جوان به رنگ زرد کم رنگ درمی آید و در

بیشتر