دانستنیهای جنوبگان دوست کشاورز

دانستنیهای جنوبگان

photo_2020-09-27_10-19-05

عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟

در شرایطی که خاک منطقه شور است، با افزایش غلظت عناصری نظیر روی و پتاسیم، تراکنش و طول ریشه ها بالا رفته و در نهایت سطوح جذب عناصر غذایی بهبود میابد.علاوه بر این استفاده از عنصر روی، تشکیل آوند های چوبی را در گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با

مشاهده بیشتر »
photo_2020-09-27_10-14-41

گلدهی و ریشه دهی قدرتمند با محصولات فسفر بالای جنوبگان

ریشه ها اصلی ترین ارگان های گیاهی هستند که مواد مغذی، آب و هورمون ها را برای تمام گیاه فراهم میکنند. فسفر (P) یکی از مهمترین عناصر غذایی در رشد ریشه و تولید محصولات زراعی است و کمبود این عنصر در جهت عملکرد های فوق محدودیت ایجاد میکند.زمانی که گیاه

مشاهده بیشتر »
photo_2020-05-19_07-31-33

چرا عناصر ریزمغذی نظیر آهن از اهمیت بسیار بالایی در باغات انار برخوردارند؟

✨ سرسبد میکرو ریزمغذی ها در انار عنصر آهن میباشد و نقش بسیار مهمی را در درختان انار ایفا میکند. این عنصر جزو کم تحرک ترین ریزمغذی ها در گیاهان می باشد و در اثر کمبود آن ابتدا برگ های جوان به رنگ زرد کم رنگ درمی آید و در

مشاهده بیشتر »