دانستنیهای جنوبگان دوست کشاورز

دانستنیهای جنوبگان

زنجره مو، آفت کلیدی تاکستانها

زنجره مو مهمترین آفت درختان مو است و سالانه خسارات بی شماری را به این محصول وارد می نماید. نحوه خسارت بیشترین میزان خسارت در این آفت متوجه ریشه گیاه است، بدین صورت که پوره های این آفت پس از خارج شدن از تخم به سمت ریشه حرکت کرده و

بیشتر
کنه اریوفید - جنوبگان

کنه اریوفید، آفت ذره بینی اما خسارت بار در باغات پسته

با آغاز فصل گرما در اوایل تابستان، کشاورزان شاهد خسارات این آفت در باغات خود هستند و از آنجایی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود می تواند خسارات چشمگیری را به این محصول وارد کند. نحوه زمستان گذرانی این آفت زمستان را در لابه لای پوشش جوانه ها

بیشتر
آب دزدک

آبدزدک، آفت مهم فضای سبز و مراتع

آبدزدک با نام علمی (Gryllotalpidae) که تحت عنوان سنبانک نیز شناخته می شود، آفتی همه چیزخوار بوده و از مهم ترین آفات مراتع و چمن زارها و بسیاری از محصولات کشاورزی است. علت نام گذاری آن این است که با حفر کانال هایی که از بیرون بصورت برآمدگی دیده میشوند

بیشتر
اهمیت تغذیه و تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

تامین عناصر غذایی و تغذیه گیاهی چه نقشی در افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری های گیاهی دارد؟

مقاله از بخش ترویج فنی جنوبگان: عناصر معدنی و غذایی برای رشد و توسعه گیاهان و میکروارگانیسم ها بسیار ضروری ­اند. کمبود یا بیشبود عناصر غذایی بر روی حساسیت گیاهان در برابر بیماری ها تاثیر میگذارد. زمانی که پاتوژن ها یا عوامل بیماریزای گیاهی را آلوده می­کنند بطور مستقیم یا

بیشتر
چه عناصر غذایی نقش ویژه ای را در بهبود عملکرد بادام ایفا می کنند؟

چه عناصر غذایی نقش ویژه ای را در بهبود عملکرد بادام ایفا می کنند؟

کشت بادام در کشورمان با چالش های متعددی نظیر عدم مدیریت گرده افشانی، سرمازدگی های بهاره و نیز عدم تامین مناسب عناصر غذایی روبرو است که در ادامه در مورد اهمیت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بادام صحبت خواهیم نمود. نیتروژن: عنصر نیتروژن به منظور تشکیل تاج درختان و تشویق

بیشتر
نقش فسفیت پتاسیم-پیکاسول جنوبگان

نقش فسفیت پتاسیم در کنترل گموز پسته در کنار فوزتیل آلومینیوم

پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا مهمترین بیماری درختان پسته است و موجب نابودی تعداد زیادی از درختان مثمر و غیرمثمر می شود. کلید شناسایی بیماری خروج صمغ زوال درختان فسفونات ها، ترکیبات تولیدشده از نمک ها و استرهای اسیدفسفرو هستند. قارچکش های فسفونات نظیر فسفیت پتاسیم

بیشتر