با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

گلدهی و ریشه دهی قدرتمند با محصولات فسفر بالای جنوبگان

ریشه ها اصلی ترین ارگان های گیاهی هستند که مواد مغذی، آب و هورمون ها را برای تمام گیاه فراهم میکنند. فسفر (P) یکی از مهمترین عناصر غذایی در رشد ریشه و تولید محصولات زراعی است و کمبود این عنصر در جهت عملکرد های فوق محدودیت ایجاد میکند.
زمانی که گیاه وارد مرحله بلوغ و رسیدگی میشود، عنصر فسفر به گیاه منتقل شده و انرژی (ATP) لازم را جهت تشکیل بذر و میوه فراهم میکند.
علت اینکه عنصر فسفر جهت استارتر و آغاز رشد رویشی گیاه استفاده میشود این است که گیاه را تحریک به ریشه زایی نموده و موجب تقویت گیاه میگردد.
محصولات زراعی نظیر ذرت و حبوبات به ویژه نخود نیاز ویژه ای به عنصر فسفر دارند.

برخی از وظایف ویژه عنصر فسفر:

– توسعه گلدهی و تشکیل بذور
– رشد یکنواخت محصولات و تسریع در بلوغ و رسیدگی
– بهبود کیفیت محصولات و افزایش مقاومت در برابر بیماریها

محصولات فسفر بالای جنوبگان مناسب به عنوان استارتر و شروع رشد رویشی گیاه

– فرتریکس۱۰-۵۲-۱۰ (حاوی ۵۲% فسفر به همراه ۲۰% ازت و پتاسیم، حلالیت بالا و کمترین حد کلر

– اوره فسفات (دارای ۴۴% فسفر قابل جذب به همراه ازت، خاصیت اسیدی و حلالیت بالا)

برو بالا
Call Now Button