راهکاری موثر در جهت کنترل شانکر باکتریایی درختان هسته‌دار

کنترل شانکر باکتریایی درختان هسته دار

متن زیر را مطالعه و سپس به سوال مسابقه در پایین صفحه پاسخ دهید:

در سالهای اخیر علائم مشابهی در بیشتر نقاط کشور، در درختان هسته‌دار دیده شده که زوال درختان را به دنبال داشته است. این علائم به صورت ایجاد زخم و ترشح صمغ یا شیره از تنه و شاخه درختان مشاهده شده، امروزه از بیماری‌های مهم و مخرب هسته‌داران به شمار رفته و تحت عنوان گموز نیز شناخته می‌شود.

علائم بیماری

یکی از مشخصه های بارز این بیماری ایجاد شیره یا صمغ بر روی تنه و شاخه‌ها است. در اثر این بیماری فرورفتگی های تیره‌ای بر روی نواحی آلوده ظاهر شده و به مرور گسترش می‌یابد و در نهایت شاخه‌ها به سمت پایین خشک می‌شود.

این بیماری اغلب در پاییز و زمستان ایجاد شده و در بهار کاملاً قابل مشاهده است.

کنترل

  • هرس منظم سالیانه و استفاده از چسب باغبانی در محل هرس
  • استفاده از ارقام قوی و مقاوم
  • اجتناب از ایجاد هر گونه زخم در بافت‌های گیاهی
  • بهره گیری از سموم شیمیایی تحت نظارت کارشناسان مجرب
  • استفاده از تغذیه مناسب

توصیه جنوبگان

محلولپاشی کودسم جنوبگان با نام پیکاسول (فسفیت پتاسیم) که با دارا بودن ۵۰ درصد فسفر و ۵۰ درصد پتاسیم با خاصیت قارچ کشی بالا و همچنین رفع کمبود عناصر فوق به کشاورزان عزیز قابل توصیه است.

مسابقه جنوبگان