با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

سوختگی آلترناریایی پسته

بلایت یا سوختگی آلترناریایی پسته بیماری قارچی است که در سالهایی که بارندگی مناسب بوده و همچنین مناطق پسته کاری از رطوبت مناسبی برخوردار است، احتمال شیوع آن بسیار بالا است و موجب برگ ریزی درختان پسته میگردد. آلودگی های مداوم باعث کاهش کمیت و کیفیت محصولات می شوند که به نوبه خود باعث ریزش برگ و میوه ها ودر نهایت کاهش عملکرد می شوند.

این قارچ عمدتاً بر روی خاک، علف های هرز و بقایای گیاهی زمستان گذرانی میکند و علائم آلودگی تا زمان برداشت پسته باقی میماند.

زمان ظهور علائم: پیک علائم ابتدا و انتهای فصل میباشد و در اواسط فصل به علت کمبود رطوبت، علائم آن کمتر ظاهر میشود.

علائم:

وجود لکه های سیاه رنگ و خشکیدگی ناشی از اسپورهای سیاه رنگ این قارچ بر روی برگ که توسط هاله ای زرد یا قرمز رنگ احاطه میگردد.
ظهور لکه های سیاه رنگ بر روی میوه ها و نمایان شدن پوسیدگی
زخم ها و لکه های سیاه رنگ بر روی دمبرگ و رگبرگ های اصلی

کنترل و توصیه های لازم:

▪️ هرس مناسب و اصولی، حذف و انهدام قسمت های آلوده
▪️ مدیریت علف هرز متناسب با وضعیت باغ و عدم کاشت گیاهان پوششی
▪️ آبیاری مطلوب و ایجاد تهویه مناسب در باغات
▪️ مبارزه شیمیایی با قارچکش های معتبر و توصیه شده

استفاده از پیکاسول جنوبگان (فسفیت پتاسیم) به منظور افزایش مقاومت گیاهان نسبت به بیماری ها خصوصا قارچی به صورت محلولپاشی به میزان دو در هزار توصیه میگردد.

برو بالا
Call Now Button