تهیه کاکتوس رنگی

در سال های اخیر، کاکتوس های رنگی با رنگ های متنوعی نظیر صورتی، زرد و نارنجی، زیبایی خاصی را برای محیط های آپارتمانی به ارمغان آورده اند.
این گیاهان تحت نام علمی Gymnocalycium mihanovichii شناخته میشوند و گیاهانی جهش یافته هستند و توانایی تولید کلروفیل را ندارند و این بدین معنا است که جهت رشد و توسعه بایستی با پایه کاکتوس دیگری پیوند زده شود.
به همین دلیل، گیاهان به گونه های کاکتوسی پیوند می خورند که کلروفیل فراوانی تولید می کنند و این قابلیت را برای این کاکتوس ها فراهم میکنند تا برای مدت چند سال حفظ شوند.
این کاکتوس ها به درجه حرارت و نور نسبتاً بالا نیاز دارند. خاک غنی و خنثی متمایل به اسیدی و همراه با زهکش مناسب برای رشد این گیاه مناسب است.
نحوه پیوند:
ابتدا با چاقو ناحیه بالای کاکتوسی را که به عنوان پایه استفاده میکنیم به اندازه کاکتوسی که به عنوان پیوندک انتخاب شده برش میدهیم. سپس لایه نازکی از ناحیه پایین کاکتوس پیوندک برش داده و در مرحله بعد کاکتوس ها را در یک ناحیه بر روی هم قرار داده تا آوندها در تماس با یکدیگر باشند. در نهایت با یک نوار دو کاکتوس را با یک نوار به یکدیگر متصل کنید و تا مدت سه هفته این نوار باقی بماند.