آشنایی با سمپاشی ۱

میانگین ۳۰ درصد محصولات کشاورزی دنیا، هر ساله، توسط حشرات، علف های هرز و عوامل بیماری‌زای گیاهی از بین میرود.
سمپاش ها: ادواتی هستند که برای پخش مواد شیمیایی جهت کنترل حشرات، عوامل بیماری زای گیاهی و دفع علف های هرز استفاده میشود.

سمپاش ها امکان دارد دارای اجزای مهمی نظیر مخزن، هم زن، پمپ و شیر تنظیم فشار (سوپاپ اطمینان)، فشارسنج، بوم و… باشند که در ذیل عملکرد برخی از آنها را شرح میدهیم:

پمپ: این قسمت وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی به جریان مایع سم و تامین فشار مورد نیاز را بر عهده دارد.

هم زن: برخی از سموم درون آب حل نمی‌شوند و ته نشین میگردند لذا به منظور تعلیق درآمدن ذرات سم، بایستی مایع بهم زده شود. درنتیجه بسیاری از سمپاش ها دارای انواعی از هم زن هستند.

شیر تنظیم فشار (سوپاپ اطمینان): اصولاً در سمپاش هایی که مداوماً و با فشار زیاد عمل میکنند قرار دارد و با تنظیم آن، فشار لازم به منظور انجام هر نوع سمپاشی تامین میشود.

ادامه دارد…